МОЛИТВАТА И БОЖИЯТА ВОЛЯ

 

Г-н Джилпин бил повикан да се моли с една жена, чиито син бил много болен. Добрият човек се молил, ако Бог иска, ако е Негова воля, да даде здраве и живот на детето. Тогава майката го прекъснала…”Не мога да се съглася с такава молитва. Не мога да понеса смъртта на детето. Молете се то да е живо, ако и да не е Божията воля”. Той отговорил: „Аз не мога да се  моля с тази молитва, но ако ти така искаш … детето ти ще оздравее, но ти ще се разкайваш за деня, когато си се молила с тази молитва”.

Двадесет години по – късно това момче било обесено заради своите престъпления. Лошата молитва на майката била чута и Бог отговорил…

Нека се молим…”Господи, ако е волята ти”.