Вярващите винаги се молят на Господа сериозно във време на криза. Понякога лъч светлина идва от Исус, за да ги насърчи. Тогава лицата им светват.

Някои християни между тях не участват в това застъпничество. Те изглежда са индиферентни към това, което става около тях. Те не се противопоставят на мрака, който ги заобикаля и той ги обгърща като гъст облак. Божиите ангели оставят тези души и отиват да подкрепят тези, които се молят. Бързат към онези, които се борят с всички сили, за да устоят на злите ангели,  като се молят непрестанно на Господа. Но небесните ангели не се занимават с тези, които не проявяват никакви усилия.