МОЛИТВАТА И ДУХОВНОТО ЗДРАВЕ

 

Молитва е нужна за духовно здраве. Всеки ден скъпоценни златни моменти трябва да бъдат посвещавани на молитва и изследване на Писанията. Ако дори само се научават наизуст, това е доказателство, че духовният живот е налице в душата. Различните интереси на делото ни снабдяват с храна за размисъл и вдъхновение за молитвите ни. Общението с Бога е извънредно съществено за духовното здраве и само тук може да се получи тази мъдрост и правилна преценка, толкова необходима за изпълнение на всяко задължение.