МОЛИТВАТА – КЛЮЧ ЗА НЕБЕСНАТА СЪКРОВИЩНИЦА

Молитвата е, която ни завежда при Бога, тя ни свързва с Твореца на всемира. Затова молитвата е най-мощната сила в света.

Бог очаква да Му се молиш; както се е молил един добър християнин: „Господи, ето ръцете ми, аз ги посвещавам на Теб. Дано те никога не докоснат нищо, което ти не искаш, или до нещо, което не би било за Твоя чест. Ето и нозете ми, аз ги посвещавам на Теб. Дано те никога не отидат там,  където Ти не би желал да присъствуващ. Ето, Господи, и очите ми. Дано те никога не погледнат нещо, наскърбило Св. Ти Дух. Дано ушите ми не слушат нищо, което петни Твоята чест, Твоето име. Дано устата ми никога не се отвори  да изрече дума, която не бих искал да чуеш. Дано умът ми никога не запомни дума или образ, които бяха замъглили смисъла на Твоето присъствие. Дано сърцето ми да не познае друга любов, освен любовта към Тебе! Амин!”