МОЛИТВАТА –  КОПНЕЖ НА ДУШАТА

 

Всички красиви думи, с които можем да си послужим при молитвата, не могат да се сравнят по стойност с едно едничко свято желание. Най-красноречивите молитви са само празни думи, ако не изразяват чувствата на сърцето. Но молитвата, която изхожда от едно искрено сърце и изразява искрения копнеж на душата – тъй, както един земен приятел моли другаря си за нещо, сигурен че ще го получи – това е молитвата на вярата.

Когато говорим за вяра, длъжни сме да обърнем внимание на една разлика. Има вид вярване, което много се различава от истинската вяра. Съществуването на Бога и Неговото всемогъщество са факти, които дори и Сатана и неговите подвижници не могат да отрекат. Върху това Библията казва: “И дяволите вярват и треперят” Яков 2:19. Но това не е още никаква вяра. Само там, където освен вярването в Божието Слово намираме и покорността към него, където сърцата напълно се подчиняват на неговата воля, където всички чувства и дела на сърцето са отправени към Бога в молитва , само там има истинска вяра, която действа чрез любовта и пречиства душата, обновява сърцето по подобие Божие.