МОЛИТВАТА – НАШАТА СИЛА

 

Нашата единствена безопасност срещу нечистотата се крие в постоянната бдителност и молитва. Когато четем Божието Слово, ще бъдем освежавани от източника на живота. Така ще придобием превъзходството на мисълта, благородни стремления, ясно хващане за истината и възвишени цели на действията. Тези, които така се свързват с Бога, са Негови синове и дъщери. Те се издигат все повече в познанието за Бога и за вечността, стават проводници на Божията светлина и мъдрост в света. Псалм 51:10