МОЛИТВАТА НА ЕКЗЮПЕРИ

Да разбереш напълно личност от мащабите на автора на „Малкия принц”, Антоан дьо Сент-Екзюпери може би е възможно само, ако изживееш живота така, както го е живял той. На нас ни е дадено само да се докоснем до житейската му философия, че истинската мъдрост не може да бъде достигната без любов към човечеството. Израз на тази философия е и един малко известен текст на френския писател, наричан молитвата на Екзюпери. Това е от онези прозрения, които трогват сърцето и разума и прокарват мостове към вечността.

„Господи, моля се не за чудеса и не за миражи, а да имам сила всеки ден. Научи ме на изкуството на малките крачки.

Направи ме наблюдателен и находчив, за да мога в пъстротата на ежедневието навреме да забелязвам откритията и опита, които ме вълнуват.

Научи ме правилно да се разпореждам с времето, отредено ми за живот. Дари ме с тънък усет да отличавам важното от маловажното.

Моля се за силата на въздържанието и мярката, за да не летя и пълзя през живота, а разумно да планирам как да протича деня ми, да мога да виждам върховете и разстоянията и поне от време навреме да намирам време да се наслаждавам на изкуството.

Помогни ми да разбера, че мечтите не могат да ми помагат. Нито мечтите за миналото, нито мечтите за бъдещето. Помогни ми да бъда тук и сега, да възприемам тази минута като най-важната.

Опази ме от наивната вяра, че всичко в живота е лесно. Дари ме с ясното съзнание, че сложността, пораженията, паденията и неуспехите са просто естествената съставна част от живота, благодарение на която растем и съзряваме.

Напомняй ми, че сърцето често спори с разума.

Прати ми в нужния момент този, който има достатъчно мъжество да ми каже истината, но да я каже с любов!

Зная, че много проблеми се разрешават от само себе си, затова, научи ме на търпение.

Ти знаеш колко силно се нуждаем от приятелство. Дай ми да бъда достоен за този най-прекрасен и нежен дар от съдбата.

Дай ми богата фантазия, така че в точния момент, в точното време, с мълчание или думи да даря топлина на този, който се нуждае от нея.

Направи ме човек, който умее да достигне до тези, които са наистина на „дъното”.

Опази ме от страха, че ще пропусна нещо в живота.

Дай ми не това, което искам, а това, от което наистина имам нужда.

Научи ме на изкуството на малките крачки.”