МОЛИТВАТА НА МАЙКАТА

Децата в ръцете на майките са скъпоценни в Неговите очи. Исус ги приема и ще ги благослови. На майките и на децата Той ще даде мир, надежда и щастие. Това е една скъпоценна привилегия, която Исус дава на всички майки. Бог е Отец на всички и няма да пренебрегне чувствата и молитвите на майките. Вярвайте – Той не ще отхвърли молитвите ви, като ви остави, вас и вашите деца, изложени на атаките на Сатана във великия ден на крайния конфликт. Вашият дълг е да работите със скромност, простота, верност и преданост, и Бог ще утвърди делото на ръцете ви. Работата на родителите, добросъвестно изпълнявана през целия живот на земята, е преценена в небесните дворове като една добре извършена работа.

С неизразима радост родителите виждат короната, дрехата, арфата, връчени на децата им. Семето, което са посяли със сълзите и молитвите си и което понякога им е изглеждало напразно посято, най-после ще е жетва на радост и вечен живот.