Блез Паскал, надареният учен от 17 век, е дал своя значителен принос в областта на науката и математиката. Той е създал основата за възникването и развитието на механичните калкулатори и съвременните хидравлични процеси.

Като младеж, Паскал имал лично преживяване с Исус Христос, което било от огромно значение. То променило живота му и го мотивирало да пренасочи своите изследвания от науката и математиката към богословието.

Паскал е написал забележителна молитва, която може да помогне на всеки вярващ, изправен пред житейски изпитания. Той се молел: „Господи, помогни ми да върша големите неща така, сякаш са малки, като ги върша с Твоята сила; и малките неща така, сякаш са големи, като ги върша в Твоето име.“

Смирената молитва на Паскал е напълно според Писанието. Апостол Павел казва: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява” (Фил. 4:13) и ни увещава „вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава” (I Кор. 10:31). Паскал повтаря тези увещания да разчитаме на Бога за Неговата сила и да гледаме на всяко действие като на важно, понеже то ще отрази Неговата слава.

Следващия път, когато се изправите пред огромна задача, помнете, че Бог е вашата сила. И когато трябва да направите нещо наглед незначително, решете да го направите безупречно, за слава на Бога.

 

„Вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава.“             I Коринтяни 10:31

 

ОЧАКВАЙТЕ ВЕЛИКИ НЕЩА ОТ БОГА. ОПИТВАЙТЕ ВЕЛИКИ НЕЩА ЗА БОГА.

 УИЛЯМ КЕРИ