Бог е заповядал на ангелите да извършват волята Му в отговор на молитвите на смирените на земята и да водят служителите Му със съвет и съдба. Небесните представители постоянно търсят да даряват благодат и сила и съвет на верните Божи деца за да могат да съучастват в делото на предаване светлина на света.Чудната жертва на Христос е направила възможно всеки човек да извърши специално дело. Когато работникът получава мъдрост от единственият верен източник, ще стане чист канал на светлина и благословение; защото ще получава способността си за служба в голяма мярка на благодат и светлина от Божия престол.