МОЛИТВАТА НИ ДЪРЖИ В БОЖИЯТА СИЛА

 

Силата, придобита в молитва към Бога, ще ни подготви за всекидневните ни задължения. Изкушенията, на които сме изложени всекидневно, правят молитвата необходимост. За да можем да бъдем поддържани чрез вяра от Божията сила, желанията на ума трябва непрекъснато да се извисяват в тиха молитва. Когато сме обградени от влияния, планирани да ни отклонят от Бога, прошенията за помощ и сила трябва да са неуморни. Ако не го правим, никога няма да успеем да сломим гордостта и да превъзмогнем силата на изкушението към греховни удоволствия, които ни държат далеч от Спасителя. Светлината на истината, освещаваща живота, ще разкрие на получателя й греховните страсти на сърцето му, които се стремят към господство и го принуждават да пренебрегне всеки нерв и да вложи всичките си сили, за да устои на Сатана, така че да победи чрез заслугите на Христос.