МОЛИТВАТА НИ Е ЧУТА

Можем да общуваме с Бога в сърцата си; можем да ходим в приятелска компания с Христос. Докато сме ангажирани в ежедневната си работа, можем да шепнем сърдечното си желание, без да може да бъде чуто от човешко ухо, но тази дума няма да потъне в мълчание, нито ще бъде изгубена. Нищо не може да заглуши копнежа на душата. Той се издига над грохота на улицата, над шума на машините. Бог е Този, на Когото говорим и молитвата ни е чута.