Всеки път деня се явява с красиво утро, което винаги носи лъчи на усмивка. Добре е то да бъде посрещнато с молитва. Молитвата трябва да изпреварва утрото. Нека често поглеждаме нагоре и на изток и да посрещаме новия ден, който Бог ни подарява, красив със своята зора.Започвайте своя ден с добро разположение. Пожелайте на всички добро утро!

Давид също е обичал утринната молитва. Той се е молел и очаквал благословение за идващия нов ден. Човешкият Син, както Исус обичаше да назовава Себе Си, нашият най-добър Приятел и Спасител, практикуваше молитвата сутрин.

“Послушай, Господи, думите ми, разумей стенанието ми. Внимавай на гласа на викането ми, Царю МОЙ И Боже МОЙ, защото на Тебе се моля. Господи, на ранина ще чуеш гласа ми, на ранина ще отправям молитвата си към Тебе и ще чакам” (Пс.5:1-3)

От зори, нашата първа мисъл трябва да се издига към Исуса, за да измолим присъствието Му. “Без Мене – казва Господ -не можете нищо да направите.” Ние имаме нужда от Исус. Неговата

светлина, Неговият живот, Неговият Дух трябва да бъдат непре¬станно искани в нашите молитви. Ние се нуждаем от Него всеки час през деня. Ето защо още от сутринта трябва да пожелаем да ни даде светлината Си, както е дал слънцето, което изгрява над земята и изпълва света със светлина. Точно така “Слънцето на правдата” трябва да освети и най-скритите кътчета на нашите мисли и сърце и да ни направи светлина в Господа.

Ние не можем да бъдем в безопасност нито миг безлхрисъ-ствието на Исус. Врагът знае кога имаме намерение да вървим без Господа и чака, готов да ни внушава лоши мисли, за да разколебае нашата ревност, твърдост и непоколебимост. Но Вечният иска да живеем в Него всеки миг. Само така можем да бъдем съвършени в Него.