МОЛИТВАТА СУТРИН

 

Всеки път деня се явява с красиво утро, което винаги носи лъчи на усмивка. Добре е то да бъде посрещнато с молитва. Молитвата трябва да изпреварва утрото. Нека често поглеждаме нагоре и на изток и да посрещаме новия ден, който Бог ни подарява, красив със своята зора. Започвайте своя ден с добро разположение. Пожелайте на всички добро утро!

Давид също е обичал утринната молитва. Той се е молел и очаквал благословение за идващия нов ден. Човешкият Син, както Исус обичаше да назовава Себе Си, нашият най-добър Приятел и Спасител, практикуваше молитвата сутрин. От зори, нашата първа мисъл трябва да се издига към Исус. Посвети се на Бога от сутринта. Кажи в сърцето си: “Господи, помогни ми днес да правя най-доброто!”

Ние имаме нужда от Исус. Неговата светлина, Неговият живот, Неговият Дух трябва да бъдат непрестанно искани в нашите молитви. Ние се нуждаем от Него всеки час през деня. Ето защо още от сутринта трябва да пожелаем да ни даде светлината Си, както е дал слънцето, което изгрява над земята и изпълва света със светлина. Точно така “Слънцето на правдата” трябва да освети и най-скритите кътчета на нашите мисли и сърце и да ни направи светлина в Господа.

Ние не можем да бъдем в безопасност нито миг без присъствието на Исус. Врагът знае кога имаме намерение да вървим без Господа и чака, готов да ни внушава лоши мисли, за да разколебае нашата ревност, твърдост и непоколебимост. Но Вечният иска да живеем в Него всеки миг. Само така можем да бъдем съвършени в Него. За да формираме един характер, който Бог може да одобри, трябва да придобием добри навици в религиозния живот. Всекидневната молитва е абсолютно необходима за растежа в  благодатта и в духовния живот, както ежедневна храна за физическото здраве. Нека придобием навика да издигаме често нашите мисли към Бога чрез молитва.