МОЛИТВА ЗА БОЛНИ

Ходатайствената молитва е неизменна част от християнското общение, дори и медицинските работници й обръщат внимание. Прегледът на медицинската литература показва 130 проучвания, проведени за период от 20 години. Така например едното проучване е било проведено в главната болница в Сан Франциско от д-р Робърт Бърд. То е било укрито двупосочно – нито медицинският персонал, нито болните са знаели за молитвите. Тъй като умът може да отделя позитивни химически ендорфини, които помагат на тялото да излекува себе си, д-р Бърд искал да се увери, че те не са били фактор в неговото проучване.

Той избрал 393 пациенти, преминали през коронарна операция и написал подробностите относно половината от тези болни. След това раздал тези бележки на християни в областта на Сан Франциско с молбата да се молят за особените случаи. Резултатите не подлежали на обсъждане. Групата, за която били отправяни молитви, се възстановила много по-бързо отколкото групата, за която никой не се молел. В първата имало много по-малко усложнения и болните се нуждаели от по-малко лекарства в сравнение с втората.

Това проучване води до извода, че от чисто научна гледна точка, когато се молим, става нещо, което не се случва в противен случай.

,,13 тайни променящи живота” – 37 стр. издателство ,,Нов живот”