Господ освободи Йов от неговия плен, когато се помоли не само за себе си, но и за тези, които му се противопоставяха. Когато Йов положи сериозни усилия душите, които бяха съгрешили срещу Бога да получат Божествена помощ, тогава той също получи тази помощ. Да се молим не само за себе си, но и за тези, които ни карат да страдаме дори и да продължават да правят това. Молете се, молете се защото Неговите уши са отворени, за да слушат и искрените, и ненавременните, досадни молитви, когато една душа се смирява пред Него.

Неговото щастие (на Исуса) е в това – да види в Царството на славата душите, спасени чрез смирението и страданията Му. Избраните ще видят между спасените и тези, които са дошли там чрез тяхните молитви, работа и преданост.