Вярващият лекар трябва да поучава болните си да сътрудничат на Бога в Неговите дела на възстановяване. Той знае, че природните закони, както Декалога са Божествени и че послушанието спрямо тези закони може да върне здравето или да го запази. Той вижда множества да страдат вследствие гибелни навици. Но те ще могат отново да притежават своето здраве чрез лични, добре направлявани усилия. Тези болни трябва да знаят, че всичко, което руши физическите, умствените и духовните сили е грях, и че могат да получат здраве, като се покоряват и изпълняват установените от Бога закони за доброто на човека.

Тези, които желаят да бъдат излекувани чрез молитва, не трябва да пренебрегват природните лекарства. Не е липса на вяра, ако си служим със средства, които Господ ни е предоставил за да облекчаваме страданията и да подпомагаме природата, като сътрудничим на Бога и се поставяме в условия, най-благоприятни за излекуването ни. Законите на живота са ни открити за наше добро. Нека използваме всички средства, оставени на наше разположение, за да извличаме от всичко възможните облаги и да работим в хармония с природните закони.

Мъдростта на Бога ви е изпратила много от вашите големи скърби, за да ви свърже с трона на благодатта.