МОЛИТВА И ПОСТ

 

Неверието на учениците не им даваше възможност да разбират напълно Исус и безгрижието, с което се отнасяха към повереното им и свято дело бе причината за несполуката им в борбата със силите на тъмнината. Христовите думи отнасящи се до неговата смърт, ги бяха натъжили и изпълнили със съмнение. А избирането на тримата ученици за да придружават Исус до планината, бе събудило у деветимата завист вместо да укрепят вярата си с молитва и размишление върху Христовите думи. Те се занимаваха със своите обезсърчения и с личните си оскърбления. В такова мрачно настроение учениците бяха предприели борбата със сатана. За да имат успех в подобна борба трябваше да пристъпват към работата си  със съвсем друг дух. Вярата им трябваше да бъде подкрепена с гореща молитва и пост и със смирение на сърцето трябваше да се освободи от личното аз и да се изпълнят с Божия дух и с неговата сила. Горещи постоянни молитви към Бога с вяра която води към Бога пълно упование в него.