Истинската почит към Бога е вдъхната от чувството за безкрайното Му величие и от чувството за присъствието Му. Сърцата на всички трябва да са под впечатлението и усещането за това невидимо присъствие. Никакво изявяване на почит не Му е така приятно, както съблюдаването на Словото Му. Всяко истинско подчинение произлиза от сърцето. Христос влагаше цялото Си сърце в това, което правеше. Ако ние искаме, ТОЙ ще се идентифицира толкова с нашите мисли и стремежи и ще направи нашите сърца и дух толкова сходни на волята Си, че като Му се покоряваме, ние ще следваме и изпълняваме собствените си импулси. Когато ние опознаем Бога, доколкото е възможно да Го познаваме, животът ни ще стане едно естествено подчинение.