Мелодията на хвалебствията отразява небесната атмосфера. Става едно единение между небето и земята, когато има музика и песни, благодарност и славословие.

През младостта си, Исус посрещаше с открито чело изкушението, пеейки. Често, когато се произнасяха пред Него груби и нараняващи думи, когато се намираше заобиколен от една атмосфера, натоварена със скърби, неблагодарност, с недоверие или страх, чуваха Го да запява песен на вяра и свята радост. Исус изучаваше Божието Слово и Неговите най-щастливи моменти бяха тези, когато Той можеше да напусне за момент работното Си място, за да търси общение с Бога. Първите часове на зората Го намираха много често на някое усамотено място да размишлява, да се съветва със Словото или да се моли. Той посрещаше настъпването на утринта с песен. Неговите славословия и песни развеселяваха работните Му часове и донасяха небесна радост на тези, които бяха уморени и отчаяни.

Песента е едно оръжие, с което можем винаги да си служим срещу обезкуражението. Като отваряме сърцата си за светлината, която внася присъствието на Спасителя, ние можем да се радваме на здравето и на небесните благословения.