Мелодията на хвалебствията отразява небесната атмосфера. Става едно единение между небето и земята, когато има музика и песни, благодарност и славословие. Ис.51:3

Исус изучаваше Божието Слово и Неговите най-щастливи моменти бяха тези, когато Той можеше да напусне за момент работното Си място, за да търси общение с Бога. Първите часове на зората Го намираха много често на някое усамотено място да размишлява, да се съветва със Словото или да се моли. Той посрещаше настъпването на утринта с песен. Неговите славословия и песни развеселяваха работните Му часове и донасяха небесна радост на тези, които бяха уморени и отчаяни.

Песента е едно оръжие, с което можем винаги да си служим срещу обезкуражението. Като отваряме сърцата си за светлината, която внася присъствието на Спасителя, ние можем да се радваме на здравето и на небесните благословения.