МОЛИТВА И РЕВНОСТ

 

Като свидетели на Христос, ние трябва да казваме това, което знаем, което сме видели сами, чули и почувствали. Ако ние сме следвали Исус стъпка то стъпка, ние ще имаме да кажем нещо ясно за начина по които ни е водил. Ние ще можем да кажем как сме полагали обещанията Му на изпитание и как сме намерили истината. Ние можем да свидетелстваме за благодатта на Христа. Това свидетелство иска Господ от нас, и от чиято липса светът е на границата на унищожението.

Всеки е заобиколен от известна атмосфера, която е специфична за него. Тази атмосфера може да бъде източник на съживителна вяра, както и смразяваща от скърби, от лошо настроение или от егоизъм. Съзнателно или не, всички които ни заобикалят, понасят последиците.