Ако искаме да насочим други в пътя на правдата, принципът на правдата трябва да е вграден в собствените ни сърца.

Аргумент, който никой не може да отрече: Влиянието ни върху другите зависи не толкова от това, което казваме, колкото от това което сме. Хората могат да оспорват или отричат нашата логика, те може да противостоят на апелите ни, но един живот на незаинтересована любов е аргумент, който те не могат да отрекат. Един последователен живот, характеризиран с Христовата кротост, е една сила в света… Божието слово, изговорено от някой, който е сам осветен чрез него има една животодаваща сила, която го прави привлекателен за слушателите и ги убеждава, че е една жива действителност. Когато някой е приел истината в любовта й, той ще покаже това в убедителността на маниера и интонацията на гласа си.

Като свидетели за Христос, ние трябва да казваме това което знаем, това което сами ние сме видели, чули и почувствали. Ако сме следвали Исус стъпка по стъпка, ще имаме нещо съвсем определено, което да кажем за пътя, по който ни е водил. Можем да кажем как сме опитали Неговото обещание и сме го намерили вярно. Можем да свидетелстваме за това което сме научили за Христовата благодат. Това е свидетелството към което нашият Господ призовава и поради липсата на което светът загива.