МОЛИТВА ПРИ ТРУДНОСТИ И ОПАСНОСТИ

 

Когато си в изпитание, уверението, че някои се молят за теб дава голям кураж и сила.

Деян. 12:5 „И така, те пазеха Петър в тъмницата, а църквата се принасяше пред Бога усърдна молитва.“

Резултатът беше Божията енергична намеса за избавянето на апостола.

Ап. Павел много пъти заедно със съработниците си изпадаше в положения, които изглеждаха застрашаващи в живота им: 2 Кор.1:8 „Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетя в Азия, че се отеготихме чрезмерно вън от силата си, така щото отчаяхме се дори за живота си.“

В светлината на такива преживявания думите в 2 Кор. 1:11 добиват особено значение – „като ни съдействувате вие чрез молитва, тъй щото, поради стореното на нас чрез мнозина добро, да благодарят мнозина за нас.“

Много трудности в нашия личен живот и много трудности и пред които се изправя нашата църква могат да се преодолеят по-бързо и по-лесно, ако се практикува застъпничеството пред Божия трон.