МОЛИТВА, СКРОМНОСТ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

Молитвата, смирението и пълното предаване на волята на Христос са важна необходимост във верския живот. Чарлс Спърджън – известен английски проповедник от XIX в., веднъж показвал на посетители своята църква. След като разгледали главната й част, той казал: „Елате да ви покажа как отопляваме зданието.  ” За тяхна изненада Спърджън ги завел в помещение, където 400 души провеждали молитвено събрание. „Молитвата отоплява църквата. „

Христос скърби поради състоянието на хладкост на Своята църква от последните дни. „Зная делата ти – казва Той, – че не си нито студен, нито топъл. Дано би бил студен или топъл!” Лекарството за тази духовна болест е в масовото участие на членовете в молитвените събрания. Обилните всекидневни молитви ще съживят духовния живот на църквата. Уважение към всички хора и добри християнски взаимоотношения ще заместят студенината или хладкостта. Светият Дух ще помогне на хората да отклонят мислите си от светските неща и ще им даде нова любов към Исус.