МОЛИТВА С ВЯРА

Молитва и вяра ще направят това, което никоя земна сила не може да направи. Така,че сме насърчени да се молим и упражняваме вяра, че Бог ни чува и ще отговори на молитвите ни.

Христос казва, „Искайте и ще ви се даде”. В тези думи Христос ни дава насока как да се молим. Идваме при нашия небесен Баща в простотата на дете, молейки Го за дара на Светия Дух. Отново Исус казва, „Когато се молите, вярвайте, че ще получите онова, което искате и ще ви се сбъдне”. Идвайте при Отца в покаяние и с изповядани грехове, изпразвайки душата от всеки грях и осквернение и ваша е привилегията да проверите обещанията на Господа.Трябва да вярваме Словото на Бога. Не трябва да чакате някакви чудни емоции преди да вярвате, че Бог ви е чул; чувството не трябва да бъде ваш критерий, тъй като емоциите са променливи като облаците. Макар, че сме на земята, можем да имаме помощ от небето, защото хиляди пъти съм проверявала Бог. Ще ходя с вяра, няма да обезславям моя Спасител чрез неверие.