МОЛИТВА С ПЕТ ПРЪСТА

–              Когато сключите ръцете си за молитва, палецът е най-близо до вас. Затова започнете да се молите за своите близки, за тези, които обичате. (Филипяни 1:3-5)

–              Показалецът сочи. Молете се за тези, които поучават – проповедници и библейски служители, както и хората, които обучават деца. (I Солунци 5:25)

–              Следващият пръст е най-високият. Той ви напомня да се молите за всички, които са високопоставени – национални и местни ръководители, както и за вашите началници в работата ви. (I Тимотей 2:1-2)

–              Четвъртият пръст обикновено е най-слабият. Молете се за хората, които са в изпитание, болест или преминават през страдание. (Яков 5:13-16)

–              След това идва малкият пръст, кутрето. Той ви напомня колко сте малък в сравнение с Великия Бог. Помолете се Той да посрещне вашите нужди. (Филипяни 4:6, 19)