МОЛИТВА С ПОСТОЯНСТВО

Без продължителна молитва и без една бдителност, която никога не трябва да се прекратява, ние сме в опасност да изпаднем в индиферентност и да се отдалечим от правата пътека. Врагът знае много добре, че пламенните молитви отправени с вяра ще ни помогнат да устоим на неговите изкушения. Затова той се старае непрекъснато да закрива пред нас пътеката към трона на благодатта.

Нека нищо в света, също и това, което вие считате за най-скъпо, не поглъща вниманието ви и сърдечната ви обич до такава степен, че да ви отвърне и отклони от изучаването на Словото Божие и от усърдната молитва.

Светостта не е екстаз. Тя е пълно посвещение на Божията воля. Това е да се живее всяко Слово, което излиза от Неговите уста, и да се изпълнява Неговата воля.