МОЛИТВЕНИТЕ СЪБРАНИЯ

Търсете случаи да отивате там, където се събират, за да се молят. Тези, които търсят истински общението с Бога, ще присъстват на молитвените събрания и ще участват в тях живо и желаещи да извлекат всички възможни духовни облаги. Те ще извличат полза от всички случаи за получаване лъчи на благословения от Небето. Когато Духът на Бога заработи в сърцето, очиствайки душата от петната на зли наклонности и от любовта към плътски удоволствия, всички ще се стараят да присъстват на молитвените събрания, верни на дълга си и сериозно желаещи да извлекат всяко духовно благословение. Приготви се за вечността с усърдие, което ти още никога не си познал. Упражнявай духа си да обича Библията, молитвените събрания, часа за размишление и най-вече момента, когато душата общува сама с Бога. Имай още от тук духа на небето, ако искаш един ден да присъединиш гласа си към небесния хор.