МОЛИТВЕНОТО СЪБРАНИЕ

Молитвеното събрание е живеца на църковното тяло. То винаги ще издава истинския интерес на църковните членове за духовните и вечни неща. Молитвеното събрание е като пулса на тялото. То показва истинското духовно състояние на църквата. Една безжизнена, отпадаща църква няма склонност към молитвени събрания.