МОЛИТВЕН ЖИВОТ

Ние трябва да се молим и да не пренебрегваме молитвата, за да няма непоследователност в живота ни. Ние не трябва да пропускаме да покажем на другите, че имаме един добър молитвен живот. Това значи молитвите ни да са постоянно пред Бога, за да може Той винаги да ни отговаря. Ние трябва да бдим, да действаме и да се молим така, като че ли днес е последният ни ден. Тогава ще следваме нашия Спасител във всички наши думи и действия.

Молете се без прекъсване. Това ще рече да бъдете винаги в молитвен дух. Така ще бъдете готови за деня на нашия Господ.