МОЛИТВИТЕ НИ НАСТОЙЧИВИ И ЕНЕРГИЧНИ

Нашите молитви трябва да бъдат тъй настоятелни и постоянни, както онези на нуждаещия се приятел, който искаше хляб от съседа си посред нощ. И колкото повече молитвите ни бъдат настойчиви и енергични, толкова и нашата духовна връзка с Христос ще бъде по-интимна. Ние ще получим много по-големи благословения, защото сме имали по-голяма вяра.