МОЛИТВИТЕ НИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАСТОЙЧИВИ И СЕРИОЗНИ

Молитвите ни трябва да бъдат така настойчиви и сериозни, както бяха тези на приятеля в нужда, който искаше хляб от съседа си посред нощ. Колкото по-сериозно и по-непоколебимо молим, толкова по-тясна ще е връзката ни с Христос. Благословенията ни ще нарастват, защото ще расте и вярата ни. Нашето дело се състои в това да се молим и да вярваме. Да бдим и да се молим. Да бдим и да сътрудничим на Бога, Който слуша моливите ни. Помнете, че “сме  съработници на Бога“ /1 Кор. 3:9/. Говорете и действайте в съответствие с молитвите си. Изпитанието ще докаже дали вярата ви е била истинска или молитвите ви ще се окажат само една форма. Изходът от изпитанието ще е от съдбовно значение за вас.