МОЛИТВИ ЗА НАПРЕДЪКА НА БОЖИЕТО ДЕЛО

 

Проповедници, служители, мисионери и църкви, цялото Божие дело се нуждае от молитвите ни. Каква сила би придобила евангелизацията, ако всички църкви се съединят в молитва!

Молбата на Павел към вярващите:

1 Сол. 5:25 – „Братя, молете се за нас.“

Кол. 4:3  – „Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, тъй щото да говоря тайната, която е в Христа, за която съм и в окови.“

Няма никаква себичност в тази молба, защото неговите амбиции се отнасят само за свободното прокламиране на евангелието.

Служители и миряни се нуждаят от взаимни молитви щото нищо да не пречи на напредъка на благата вест. Ако Христовите последователи бяха съзнавали своята длъжност, тогава в езическите страни би имало хиляди мисионери там където сега може би се намира само един. Тогава всеки, който не може сам лично да извършва тази работа, би допринесъл за напредъка на Божието дело чрез средства и молитва. Тогава и в християнските страни би се работило с по-голяма сериозност за спасение на душите.