В голямата Си любов Бог търси да развие в нас прелестите на Своя Дух. Ако Той позволи да ни постигнат спънки, преследвания и затруднения, в краен резултат това е голямо благословение, а не голямо нещастие.

Той претегля изпитанията, които очакват всяка душа, и дозира огъня на пещта, през която тя трябва да премине.

“Всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога.” Отец винаги присъстваше до страната на Христос и Неговата любов не позволяваше да Му се случи каквото и да било, което не е за доброто на човечеството. Тази увереност Го утешаваше и подкрепяше. Като Му подражаваме, ние ще имаме същите опитности. Този, който притежава Христовия Дух, живее в Него. Всичко, което му се случва, идва от Спасителя, Който го пази с присъствието Си. Нищо не ще го постигне без Негово позволение. Всичките обстоятелства в живота ни работят за нашето добро.