МОЛИТЕЛ

Той /Исус/ се молеше не за Себе Си, но за онези, които бе дошъл да спаси. Като стана молител, търсейки от ръката на Своя Баща свеж запас на сила и връщайки се освежен и подкрепен като заместник на човека, Той се уеднаквяваше със страдащото човечество и ни даде пример за необходимостта от молитва.