МОРАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ

„Излезте изсред тях и отделете се – казва Господ. – И не се допирайте до нечисто; и Аз ще ви приема и ще ви бъда Отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери“ – казва всемогъщият Господ (2 Кор. 6:17,18).

Много хора днес са забулили лицата си с було на симпатия към обичаите и практиките на света, които скриват от тях Божията слава. Бог искрено желае да държим очите си винаги насочени към Него, така че да не забелязваме вече привлекателността на нещата в този свят.

Когато истината се практикува, стандартът се издига все по-високо и по-високо, докато се срещне с изискванията на Библията. Това ще доведе до борба с модата, обичаите, делата и философията на света. Светски влияния като морските вълни се блъскат с последователите на Христос, за да ги погълнат и откъснат от истинските принципи на Неговата кротост и благодат, но ние трябва да останем твърди за принципите си като скала. Това изисква морален кураж и тези, чиито души не са закрепени за вечната Скала, ще бъдат победени от светското течение. Можем да останем твърди само ако животът ни е скрит с Христос в Бога. Моралната независимост е пълна, когато се съпротивляваме срещу света. Чрез пълно предаване на Божията воля ще бъдем поставени нависоко и ще видим необходимостта от решително отделяне от обичаите и практиките на света. Не трябва да издигаме своя стандарт само малко по-високо от този на света, но трябва да направим разликата напълно очевидна.

Не е лесно да се спечели безценното съкровище на вечния живот. Никой не може да го спечели и същевременно да живее по течението на света. Трябва да излезем от света, да бъдем отделени и да не се допираме до нечисто. Никой не може да се държи по светски начин, ако не е носен от водите на светския поток. Никой не би могъл да прогресира в посока към небето, ако не положи усилия. За да се извоюва победа, трябва да се държим здраво за Христос. Никой не трябва да гледа назад, но винаги нагоре, като печели благодат след благодат. Личното бдение е цената на сигурността.

Краят на всичко е близо. Има нужда от хора, въоръжени и екипирани, за да се сражават за Бога.