МОРАЛНО СЪВЪРШЕНСТВО 

“Измий ме съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми.” Псалми 51:2

Бог изисква морално съвършенство във всеки. Хората, на които е дадена светлина и възможности, трябва като Божии настойници да се стремят към усъвършенстване, и никога, никога да не понижават стандарта на правдата, за да угодят на наследствените и придобитите си наклонности към греха. Христос е приел върху Себе Си нашето човешко естество и е живял нашия живот, за да ни покаже, че е възможно да бъдем като Него. Длъжни сме да бъдем святи както Бог е свят. И когато осъзнаем пълния смисъл на това заявление, и когато настроим сърцето си да върши Божието дело в святост, тогава ще достигнем стандарта, определен за всеки вярващ в Исус Христос.