МОТИВИ СВОБОДНИ ОТ ИЗГОДА

Християните също страдат – от болести и безпаричие, от природни бедствия и войни, от престъпност и най-различни инциденти. Бог е поставил Своята църква да живее и работи при равни условия с тези на света, и това е израз на Неговата справедливост. Той желае мотивите на нашето послушание и посвещение да бъдат свободни от всякаква изгода, но да останат единствено доверие и любов. Нима Исус не се солидаризира със света, идвайки на нашата земя и приемайки човешко естество?

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”