МОТИВ ЗА ПОСЛУШАНИЕ

„Защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.“ (1Йоан.5:3)

Спазването на Божиите заповеди прославя Бога сред Неговите избрани. Поради тази причина, всяка душа, на която Бог е дарил разум, е задължена пред него да изследва Словото Му и да се убеди във всичко, което Бог изисква от нас като Свое изкупено притежание.  Трябва да се стремим да разбираме изискванията на Словото към нас. Не бихме могли да покажем по-голяма почит към нашия Бог, бидейки Негови по сътворение и по изкупление, освен като доказваме пред небесните същества, пред непадналите светове и падналите човеци, че неуморно се вслушваме във всички Негови заповеди. Те представляват законите, управляващи царството Му.

Трябва старателно да изследваме, за да се сдобием със знание за Божиите закони. Как ще бъдем послушни същества, ако не разбираме законите на Божието царство? Затова отворете своите библии и търсете всичко, което ще ви просвети по отношение на Божите указания. И когато откриете „Така казва Господ“, не се допитвайте до мнението на човеците, но каквото и да ви струва това, покорете се с радост. Тогава върху вас ще почива Божието благоволение.

Често питайте в молитва: „Господи, какво желаеш от мен да сторя? Да не би по някакъв начин да не зачитам небесните указания? Да не би да съм положил моето влияние на страната на врага? Да не би небрежно да нарушавам Божите заповеди? Готов ли съм да взема Христовото иго и бремето Му и да стана Негов съработник? Търся ли възможните извинения за пренебрегване на послушанието към думите „Така казва Господ“? Подлагам ли се на риск от последиците на непокорството спрямо изискванията на Йехова, защото не съм склонен да изляза от света и да се отделя? Нима страхът от човеците има по-силно влияние върху мен, отколкото страхът от Бога?“.

Предайте се напълно на Бога, казвайки: „Ето, Господи, предавам Ти се с всичко, което мога да направя. Не ще ме намериш в непослушание към Твоя закон, защото това би ме изпратило в редиците на врага“.