МОЩЕН ИЗБАВИТЕЛ

„Простирах ръцете си цял ден към бунтовни люде, които ходят по недобър път след своите помисли.“ (Исая 65:2)

Чрез Христос Бог по цял ден протяга десницата Си в покана към нуждаещите се. Готов е да приеме всички. Ще приветства всички. Няма да отхвърли никого. Славата Му се изявява именно така – като опрощава и най-големите грешници. Ще вземе плячката от силните, ще освободи пленниците, ще изтръгне главнята от огъня. Ще спусне златната верига на Своята милост до най-големите дълбини на човешката греховност и вина и ще въздигне грешната и покварена душа. Но човекът трябва да има желание да дойде и да сътрудничи в спасително дело за душата си, като предава себе си на възможностите, дадени му от Бога. Господ не насилва никого. Неопетнената сватбена дреха на Христовата правда е приготвена, за да загърне грешника. Но ако той я отхвърли, ще погине.

Докладите на миналото могат да бъдат заличени с Христовата кръв, страниците да станат чисти и бели. „Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ; ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна“ (Ис.1:18).

Думите, изговорени от Исус – „Прощават ти се греховете“ (Мат.9:2) – са изключително ценни за нас. Той понася твоите грехове върху тялото Си на Голготския кръст. Вижда скърбите ти. Полага ръката Си върху главата на всяка разкаяна душа и става наш Адвокат пред Отец и наш Спасител. Смиреното и каещо се сърце ще получи пълно опрощение.

Можем да проявим Неговото нежно състрадание и към другите, които се скитат в лабиринта на греха. Христовата благодат, която ни е разкрита, трябва с любов да се разкрие и на останалите. Нежност и съчувствие ще изпълнят душите на хора, които все още са под контрола на Сатана. Христос трябва да се преумножава във всеки мъж и жена, които вярват в Него, защото те ще живеят Неговия живот, носейки благословение, просветление, надежда, мир и радост за другите хора.