МОЩЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН ФАКТОР

Послушанието показва истинската си стойност, когато трябва да извършим нещо, което не разбираме, не харесваме, или не искаме. И ако го направим с любов и доверие, това е точно, което Бог очаква. Нека да си представим, че баща поиска от своето момче да направи нещо, което то по принцип харесва – например да изяде голяма купа шоколадов сладолед. Мисля, че този малък мъж ни най-малко не ще се поколебае да изпълни волята на баща си. Но ако го повикат от играта с другите деца, за да се грижи два часа за малката си сестричка – дали със същата охота ще се подчини! Кое послушание ще допринесе по-голяма полза за неговия характер? Кое ще закали волята му и ще го направи по-зрял и отговорен? Отговорът е очевиден.

Ние живеем в не само материален, но за съжаление материализиран в мисленето си свят. Нашата цивилизация все повече губи чувствителността си по отношение на духовните същности, за които Библията казва, че имат вечна стойност. Затова се нуждаем от по-далновиден, по-перспективен поглед, за да можем да видим страданието в контекста на вечността. Така не само ще възприемем живота си в нова, по-оптимистична светлина, но с Божията помощ ще открием механизмите на израстването, на развитието, на победата. Така ще се превърнем в мощен положителен фактор по отношение на живота и на хората около себе си.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян