МОЩ И СИЛА

“Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите, които им казаха: Защо не Го доведохте? Служителите отговориха: Никога човек не е говорил така (като този Човек).” Йн. 7:45,46

Имаше случаи, когато Христос говореше с авторитет, който даваше на думите Му неустоима сила – тогава човешките същества се свиваха, поразени от превъзхождащото ги величие на Говорителя, защото виждаха своята нищожност. Душите на всички бяха дълбоко трогнати. Умовете им се впечатляваха от факта, че Той повтаряше заповедта, излязла от превъзходната слава. Когато Той призова света, за да слуша, всички бяха сякаш поразени и омаяни. Всяка дума попадаше на място, а слушателите вярваха и приемаха словата, без да имат сила да им противостоят. Всяка дума им се струваше, че представлява част от Божия живот.