МОЯТ ДЯЛ

“Сине мой, дай сърцето си на мене, И очите ти нека внимават в моите пътища.” Притчи 23:26 

Вашият дял е да насочите волята си на страната на Христос. Когато Му я предадете, Той веднага взема власт над вас и работи във вас и да желаете, и да вършите всичко, което Му е угодно. Вашето естество вече е под влиянието на Неговия Дух. Дори мислите ви са подчинени на Него. Ако не можете да контролирате импулсите и емоциите си, както ви се иска, може да контролирате волята си и така в живота ви ще настъпи пълна промяна. Когато предадете волята си на Христос, животът ви е скрит с Христос в Бога. Свързвате се със Сила, Която стои над всички власти и началства. Придобивате крепкост от Бога, Който ви свърза здраво със Своята мощ; и тогава за вас е възможен новият живот – дори животът на вярата.