МРАЧНИЯТ ИМПЕРАТОР

Цезар Тиберий, чийто рожден ден празнували пищно на 16 ноември всяка година, бил римският император, когато Исус е живял в Галилея. Бил един от най-богатите хора в света. Изглеждало, като че богатството му няма граници. Можел да има всичко, което сърцето му пожелаело. Понитата на императора имали копита от злато. Притежавал луксозен мраморен дворец на остров във Средиземно море. Обличал се в кадифе, коприна и сатен, украсени с диаманти. Множество слуги чакали пред него само да им даде знак, за да му донесат всичко, което пожелае. Бил ли е цезар Тиберий щастлив? Не. Всъщност бил един крайно нещастен човек. Историческите книги казват, че никога никой не го е виждал да се усмихва. Нещо повече. Прякорът му, който си шушнели зад гърба му, бил “Мрачният император” или “Мрачния”. Всички притежания на света не могли да му донесат щастие.