МЪДРИ ИКОНОМИ

“плодът на правдата се сее в мир от миротворците” Як.3:18

Парите могат да се заключат по много начини. Те, разбира се, пак си остават пари, но така не са от полза за никого. Когато парите бъдат вложени с мъдрост, те ще възвърнат повече пари, а те от своя страна биха донесли още. Така е със съкровището, поверено на настойника, съкровището на живото Божие слово. Начинът, по който се използват скъпоценните съкровища на истината, ще определи и тяхната стойност за притежателя им. Тези съкровища трябва да се използват за подпомагането, благословението и спасяването на тези, за които Господ отдаде Своя Единороден Син. Само тогава тези съкровища ще имат най-висока стойност за нас, а по такъв начин нашите таланти ще се увеличават непрекъснато. Ние прибавяме към скъпоценностите нови скъпоценности.