МЪДРИ КАТО ЗМИИТЕ, НЕЗЛОБЛИВИ КАТО ГЪЛЪБИТЕ

  “Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.”
(Матей 10:16)

Историята на религиозното преследване започва от падението на Адам и продължава до наши дни. Вижте колко много жестокост, вероломство и долни интриги съдържа тя. И днес сатана направлява хората да се стремят към завладяването на умовете на другите, а целият този стремеж е предвиден да противодейства на “Така казва Господ”.

Христос умря като жертва на искането на тълпата, насъскана и подстрекавана от религиозните предразсъдъци. И други ще преживеят страданието на подобно мъченичество, но те няма да носят проклятието на престъплението спрямо закона, както беше с Христа – Носителят на греховете на целия свят…

Господ насърчава всички, които Го търсят от Цяло сърце. Той им дава Своят Свят Дух – изявата на Неговото присъствие и милост. Но онези, които изоставят Бога, за да спасят живота си, ще бъдат изоставени от Него. Като търсят начин да спасят живота си, отстъпвайки от истината, те ще загубят вечния живот.

Естествените чувства на обич към близки и приятели не бива да карат душата, която е видяла Божията светлина, да я отхвърли; да не почита Бог Отец и Исус Христос, Неговият единороден Син. Както по времето на Христа, така и днес мнозина ще измислят всякакви възможни причини за извинение на своето непослушание към Бога в стремежа си да спечелят благоразположението на човеците, а не на небето. Ако човек избира съпруга или деца, баща или майка пред Христа , този негов избор ще остане за вечността с цялата тежест на произтичащите от него последици…

Колкото по-голямо е влиянието за добро на даден човек, управляван от Святия Дух, толкова по- решителен ще е врагът в своята завист и ревност срещу него, които ще бъдат под формата на религиозно преследване /Гонение/. Но цялото небе е на страната на Христа, а не на антихриста, Бог ще почете онези, които Го обичат и искат да станат съучастници в страданията на Христос.