СВЯТИЯТ ДУХ ДАВА МЪДРОСТ И РАЗБИРАНЕ 

“И Духът Господен ще почива върху него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх от Господа” (Исая 11:2).

Когато Светият Дух ти разкрие истината, ще цениш високо най-скъпоценните опитности и дълго ще разказваш на другите за утешителните неща, които са ти били изявени. Когато вникнеш в тях, ще споделяш с ободрителна мисъл истината за характера и делото на Христос. Ще имаш нови откровения за Неговата състрадателна любов, която да даряваш на хората – обичащи Го или не.