МЪДРОСТ И СЪРЦЕ

Нужна е голяма мъдрост за лекуването на болести, свързани с душата и ума. Нараненото сърце, обезсърчената душа се нуждаят от нежност. Често някое сериозно домашно затруднение терзае душата подобно на рак и изсмуква жизнените сили. Понякога чувството за вина съсипва физическите сили, нарушава душевното равновесие. Такъв вид болни могат да се лекуват само с искрено съчувствие. Лекарят трябва най-напред да спечели тяхното доверие и след това да им посочи Великия лекар. Почувстват ли те истинския Помощник и повярват ли, че Той се е заел с техния случай, душата им ще бъде облекчена и в много случаи ще се възстанови и физическото им здраве.

Често съчувствието и тактичността се оказват за болния по-полезни от каквото и да било друго лечение, поднесено равнодушно. Когато един лекар приближава нехайно, с безразличие леглото на болния и чрез думите и постъпките си дава да се разбере, че случаят не заслужава вниманието му, той със сигурност му причинява голяма вреда. Предизвиканите чрез равнодушието му съмнения и обезсърчение често унищожават добрия резултат от предписаните лекарства.

Ако лекарите биха могли да се поставят на мястото на човека със сломен дух и отслабнала от страданията воля, копнеещ за няколко състрадателни и утешителни думи, биха разбрали чувствата им. Когато любовта и съчувствието, които Христос проявява към болните, се свържат със знанията на лекаря, самото му присъствие вече е благословение.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“