МЪДРОСТ ОТ БОГ

Тези, които наистина копнеят да бъдат научени от Бога и да ходят в пътя Му, имат сигурното обещание, че ако им  липса  мъдрост и молят Бога, Той ще им я даде щедро. Апостолът казва: „Да искат с вяра, без да се колебаят.“Вярвайте, вярвайте че Бог ще направи това, което е обещал. Нека молитвите ви постоянно се възнасят. Бдете, работете и чакайте. Борете се с добрата борба на вярата.